Reinickendorfer Straße 54,
13347 Berlin

WhatsApp:

+49152 14069995

açılış saatleri:

Pazartesi - Cuma
12:00 Uhr - 18:00 Uhr

VERI KORUMA

r alabilecek yetkililer, yararlanıcı olarak kabul edilmez.

j) Üçüncü Şahıslar

Üçüncü veri konunun dışında başka bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya vücudu olduğunu kontrolör, işlemci ve denetleyici veya kişisel verilerin işlenmesi için işlemcinin doğrudan yetkisi altında yetkilidir kişiler.

k) Onay

Onayı özel durumla gönüllü ve tümden onlar hakkında kişisel verilerin işlenmesi kabul beyanı veya kişiyi ifade eder ki başka tanınabilir olumlu hareket halinde irade veri konu haberdar şekilde ifade tarafından teslim edilen herhangi bir olduğunu.

2. Denetleyicinin Adı ve Adresi

Veri Koruma Yönetmelik, Avrupa Birliği Veri Koruma Yasası ve veri koruma kanunu doğa ile diğer düzenlemelerin Üye Devletlerde diğer kuvvet bakımından Sorumlu şudur:

Fahrschule Aktiv Sürücü Kursu

Sule Atilgan Aydoğdu

Reinickendorfer Strasse 54

13347 Berlin

Almanya

Tel .: 030/497 92 800

E-posta: info@fahrschuleaktiv.de

Web sitesi: www.fahrschuleaktiv.de

3. Çerezler

Fahrschule Aktiv web siteleri çerezleri kullanıyor. Tanımlama bilgileri, bir İnternet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde saklanan ve saklanan metin dosyalarıdır.

Birçok web sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Birçok çerez sözde çerez kimliği içerir. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Internet sayfalarının ve sunucularının, çerezin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, bireyin tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir web tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği tarafından tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde, Fahrschule Aktiv sürücü kursu çerez kuruldu olmadan imkansız olurdu Bu web sitesinin kullanıcılara kullanıcı dostu hizmetleri sağlayabilir.

Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirttiğimiz gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcı, tekrar web sitesini ziyaret İnternet’ten alınan ve kullanıcı çerez bilgisayar sisteminde depolanan yüzünden erişimi girmek her zaman ihtiyaç duymaz. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine bir çerez aracılığıyla yerleştirdiği öğeleri hatırlar.

Etkilenen kişi kullanılan internet tarayıcısı uygun bir ayar vasıtasıyla her an sitemiz üzerinden çerezlerin kullanımını engellemek ve böylece kalıcı çerez kullanımını çelişebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu, kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Fahrschule Aktiv web sitesi, siteye etkilenen kişi veya otomatik sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgi sunucunun kayıt dosyalarında saklanır. (1) Tarayıcı kullanılan türleri ve sürümleri, sistem erişimini (2) işletim sistemi, bizim web bir erişim sistemi (sözde yönlendirenini) geçtiği den (3) web sitesi, (4) alt siteleri tespit edilebileceği (5) internet sitesine erişim tarih ve saati, (6) İnternet Protokolü adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilişim teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Fahrschule Aktiv Sürücü Okulu ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bu bilgiler daha ziyade (1) doğru web sitemizin içeriğini teslim (2) (Web sitemizin içeriğini ve (3) bizim bilgi teknolojisi sistemlerinin devam işleyişini ve web sitemizin teknolojisini de sağlamak için onları reklamcılığı geliştirmek amacıyla gereklidir 4) yasa uygulayıcı makamlara, bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli olan bilgileri sağlamak. Bu anonim veriler toplanmış ve bilgilerin nedenle istatistiksel ve ileri sonuçta bizim tarafımızdan işlenen kişisel verilerin korunmasına optimum düzeyde sağlamak için firmamız gizlilik ve veri güvenliği artırmak amacıyla Julia tarafından değerlendirilir bir eldir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, etkilenen kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Sitemizde kayıt

Veri konusu, kişisel verileri sağlayarak veri denetleyicisinin web sitesine kayıt yapma olanağına sahiptir. Denetleyiciye gönderilecek kişisel veriler, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden türetilir. Veri konusu tarafından girilen kişisel veriler, kontrolör tarafından ve kendi amaçları için sadece iç kullanım için toplanacak ve saklanacaktır. veri kontrolörü, örneğin denetleyiciye atfedilebilir dahili kullanım için özel olarak da bir paket iletim servisi, kişisel verileri kullanır, bir ya da daha fazla işlemci olarak oluşturulmuş olabilir.

Kontrolörün web sitesine kayıt olarak, veri konusunun Internet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu verilerin saklama tek yolu hizmetlerimizin kötüye önlenebilir arka planı gerçekleşir ve işlenen suçları temizlemek için gerekirse bu bilgileri verir. Bu bakımdan, kontrolörün güvenliğini sağlamak için bu verilerin depolanması gerekmektedir. Bu verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi, yasal yaptırımın yürürlüğe girmesi veya ifşa edilmesine dair yasal bir zorunluluk olmadıkça değildir.

Kişisel verilerin gönüllü sağlanmasına ilişkindir kişinin kayıt verileri konusu içerik veya sadece kayıtlı kullanıcılar için davanın doğası gereği sunulabilir hizmetleri sağlamak için veri kontrolörü kullanılır. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında verilen kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya veri denetleyicisinin veritabanından tamamen silebilir.

Kontrolör, istenildiği zaman, her bir konuya, veri konusu hakkındaki kişisel verilerin saklandığı bilgileri verecektir. Ayrıca, doğru ya da ilgili kişinin talebi veya bir sürede veri kontrolörleri kişisel verileri yasal saklama süreleri aykırı olmadığı ölçüde silin. Denetleyicinin tüm veri konuları bu bağlamda bir iletişim kişisi olarak veri konusu için kullanılabilir.

6. Web sitesi üzerinden iletişim

Yasal düzenlemeler nedeniyle, Fahrschule Aktiv web sitesi, şirketimizle hızlı iletişim kurmamızı ve doğrudan elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren doğrudan bizimle iletişime geçmemizi sağlayan bilgileri içermektedir. Etkilenen bir kişi veri denetleyicisine e-postayla veya bir iletişim formu aracılığıyla ulaşırsa, veri konusu tarafından sağlanan kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir birey tarafından kontrolöre gönüllü olarak aktarılan bu kişisel veriler, veri konusunun işlenmesi veya teması amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü taraflara açıklanması yoktur.

7. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Depolama amaca ulaşmak için gerekli süre boyunca, söz konusu kişinin işlenen veri kontrolörü ve saklar kişisel verilerin veya kanun veya veri kontrolörü yönetmeliklerde Avrupa direktifleri ve yönetmelikler bağışçılardan veya diğer milletvekilleri tarafından izin verilmesi durumunda için sağlandı.

Depolama amacının ihmal edilmesi durumunda veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya diğer ilgili yasa koyucuların öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilir veya silinir.

8. Veri konusunun hakları

a) Onaylama hakkı

Her bir veri konusunun, denetleyicinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini onaylamasını istemek için, Avrupa Düzenleyicileri ve Düzenleyicileri tarafından verildiği gibi bir hakkı vardır. Etkilenen bir kişi bu onaylama hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktif ve Düzenleyici Otorite tarafından, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler ve bu bilgilerin bir kopyası hakkında ücretsiz olarak veri denetleyici bilgisinden ücretsiz olarak elde etme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa yasa koyucu ve düzenleyici, veriyi aşağıdaki bilgilerle sağlamıştır:

işlem amaçları

işlenen kişisel verilerin kategorileri

Kişisel verilerin açıklandığı veya henüz açıklanmadığı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu bir kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz etme hakkının varlığı

Denetim otoritesine itiraz etme hakkının varlığı

Kişisel veriler veri konusundan toplanmazsa: Verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler

GDPR’nin Madde 22 (1) ve (4) ‘ünde profil oluşturma da dahil olmak üzere, otomatik karar alma sürecinin varlığı ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık hakkında anlamlı bilgiler ve bu işlemin veri konusu üzerindeki kapsamı ve tasarlanan etkisi

Ek olarak, veri konusu, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bir erişim hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu, havale ile bağlantılı olarak ilgili garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

İlgili taraf bu bilgiyi kullanma hakkına sahip olmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla temas kurabilir.

c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kendisine ait yanlış kişisel bilgilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri konusu, işlemin amaçlarını göz önünde bulundurarak tamamlayıcı bir beyanname dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Etkilenen bir kişi, bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

d) İptal hakkı (unutulma hakkı)

kişisel verilerin işlenmesi karışan herhangi bir kişi aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve işleme gerekli değildir sürece sürece kendine ait kişisel veriler, hemen silineceğini sorumlu kişi gerektirecek Avrupa politikası ve yasama tarafından verilen hakkına sahiptir:

Kişisel veriler, bu tür amaçlarla toplanmış veya artık gerekli olmayan işlenmişlerdir.

Mad. 6 paragraf. 1 puan bir DS-GDO veya Art. 9 par. 2 nokta bir DS-GDO desteklenen ve işlenmek üzere başka türlü hukuki altyapının eksikliği mevcuttur göre işlemesine izin geri çekecektir ilgili kişi.

ilgili kişinin işleme Art. 21 parag. 1 DS-GMO nesne ile uygun olarak, orada daha önce işlenmesi için öncelikli bir yasal zeminler, ya da eder Resimler. 21 paragrafına uygun olarak hareket eden kişi. 2 DS-GMO muhalefet işlem, bir.

Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlendi.

Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik ya da ulusal yasalar uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.

Kişisel veriler, Madde 8 paragraf 1 DS-GVO uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır.

Yukarıdaki nedenlerden biri doğruysa ve etkilenen bir kişi Sürüş Okulu Etkinliğinde saklanan kişisel verilerin silinmesini başlatmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Fahrschule Aktiv çalışanı, yangın söndürme talebinin derhal yerine getirilmesini ayarlayacaktır.

Fahrschule Aktiv sürücü kursu kişisel verilerin kamu yapılmış ve bizim Mad. 17 paragrafına göre sorumlu kişi olarak şirketi. 1 DS-GDO kişisel verilerin silinmesi yükümlü, sürücü kursu dikkate dahil olmak üzere mevcut teknoloji ve uygulama uygun tedbirlerin maliyeti alarak aktif sürer teknik doğanın, veri konusunun tüm diğer veri denetleyicilerinden silindiği yayınlanmış kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini bu tür kişisel verilere bağlantılar veya bu kişisel verilerin kopyaları veya kopyaları hakkında bilgilendirmek için İşleme gerekmediği sürece. Fahrschule Aktiv çalışanı bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki koşullardan birinin uygulanması durumunda denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını gerektirmesi için Avrupa yönergesinin ve düzenleyici makamın verdiği haklara sahiptir:

Kişisel verilerin doğruluğu, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre için veri konusu tarafından kontrol edilir.

İşlem yasal değildir, veri konusu kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını ister.

Kontrolör, işlem yapmak için artık kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri konusu, yasal iddiaları ileri sürmeleri, kullanmaları veya savunmaları için gereklidir.

Söz konusu kişi işlemeye karşı itirazı vardır. Madde 21 paragraf 1 DS-GVO ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin, söz konusu kişininkilerden daha ağır olup olmadığı henüz belli değildir.

Yukarıdaki koşullardan biri yerine getirilirse ve etkilenen kişi Fahrschule Aktiv’de saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Sürüş okulu Aktiv çalışanı, işlemin sınırlanmasına neden olacaktır.

f) Veri aktarımı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Birliği Direktifleri ve Yönetmelikleri tarafından, veri konusu tarafından denetlenen, ortak ve makine tarafından okunabilen bir formatta bir denetçiye sağlanan kişisel verileri elde etme hakkına sahiptir. Ayrıca, bu verilerin, GDPR Madde 9 (1) (a) ya da Madde 9 (1) (b) uyarınca işleme tabi tutulması koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeden sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkı da vardır. GSYİH’nın 6 (1) (b) Maddesi uyarınca ve bir kamu yararı görevinin yerine getirilmesi için işlem yapılması gerekmedikçe, otomatik işlemlerle işleme tabi tutulduğunda, GSYİH’nın 2 (a) ya da bir sözleşmesi Sorumlu kişiye atanan kamu otoritesinin kullanılmasında.

Üstelik, GSYİH’nın 20 (1) Maddesi uyarınca veri taşınabilirliği haklarının kullanılmasında, veri konusu, teknik olarak mümkün olduğu ve varsa, kişisel verilerin doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarıldığını alma hakkına sahiptir. Bu başkalarının hak ve özgürlüklerini etkilemez.

Veri taşınabilirliğini doğrulamak için, veri konusu herhangi bir zamanda Julia’nın bir çalışanı ile iletişim kurabilir.

g) İtiraz hakkı

kişisel verilerin işlenmesi karışan herhangi bir kişi maddesi temelinde kişisel verilerin kendilerini ilgilendiren işleme herhangi bir zamanda kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı Avrupa direktifler ve yönetmelikler donör tarafından verilen hakkına sahiptir. 6 paragraf. 1 harf e veya f DS-GVO bir itiraz alır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

Biz işleme zorlayıcı meşru zemini kanıtlamadıkça Fahrschule Aktiv sürücü kursu artık veri konunun ilgi, hak ve özgürlükleri ağır bastığı, çelişki durumunda kişisel verilerin işlenmesi veya işlem kurulması, egzersiz veya savunma içindir yasal taleplerin

Sürüş Okulu, doğrudan postayı işlemek için kişisel verileri aktif bir şekilde işliyorsa, veri konusu, bu türden bir reklamın amacı için kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, doğrudan postayla ilişkilendirildiği sürece profilleme için de geçerlidir. Veri konusu nesnelerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, julia artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir.

Buna ek olarak, söz konusu kişi, aktif ya da tarihsel araştırma amaçlı sürüş okulda veya söz konusu Mad. 89 para, kişisel verilerin uygun olarak istatistiki amaçlar için bilimsel işlenmiş olan karşı özel durumu, doğan nedenlerle hakkına sahiptir. 1 DS GDO’lar, kamu yararı için bir görevi yerine getirmek için gerekli olmadıkça bir itiraz sunmaya davet edilirler.

Muhalefet hakkını kullanmak için, veri konusu doğrudan Fahrschule Aktiv çalışanı veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir. Veri konusu, 2002/58 / EC sayılı Direktife rağmen, teknik şartnameler kullanılarak otomatik prosedürler yoluyla muhalefet hakkını kullanmak için bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı kapsamında da ücretsizdir.

h) Profil oluşturma dahil bireysel durumlarda otomatik kararlar

Yasal etkiye içinde izlerken veya önemli ölçüde benzer bir şekilde onu etkileyen konu dayalı karar olmak – profilleme dahil – kişisel verilerin işlenmesi karışan herhangi bir kişi, bir değil, sadece otomatik işleme Avrupa direktifleri ve yönetmelikler bağışçılar tarafından verilen hakkına sahiptir Veri konusu ile kontrolör arasındaki bir sözleşmenin sonuçlandırılması veya ifa edilmesi için karar (1) gerekli olmadıkça veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatına izin verilmediği sürece ve söz konusu mevzuat uygun önlemleri almayı gerektirmedikçe hakların ve özgürlüklerin yanı sıra veri konusunun meşru çıkarlarını korumak veya (3) veri konusunun açık rızasıyla.

veri konu ve sorumlu kişi arasında bir sözleşme yapılması veya performans için karar (1) veya (2) o bireyin açık izni ile yapılır gerekli ise, hak ve özgürlükleri ve meşru çıkarlarını korumak için Julia uygun tedbirleri karşılar İlgili kişi, en azından kontrolör tarafından bir kişinin müdahalesini elde etme hakkı, kendi pozisyonunu ifade etme ve karara itiraz etme hakkı dahil olmak üzere.

Veri konusu otomatik karar verme haklarını talep etmek istiyorsa, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

i) Veri koruma iznini iptal etme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifi ve düzenleyici makam tarafından verilen, kişisel verilerin işlenmesine her zaman izin vermeyi iptal etme hakkına sahiptir.

Eğer veri konusu rıza çekme hakkını ileri sürmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

9. Uygulamalarda ve uygulama sürecinde veri koruması

Kontrolör, başvuru sürecinin işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşlem elektronik olarak da yapılabilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik ortamda, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla denetleyiciye sunması durumunda geçerlidir. Denetçi, başvuru sahibi ile istihdam sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasaya uygun olarak iş ilişkisinin amaçları için saklanır. Kontrolör tarafından aday ile herhangi bir iş sözleşmesi yapılmazsa, silme kararının açıklanmasından iki ay sonra, başvuru belgeleri, denetçinin diğer meşru çıkarlarını engellemediği sürece, otomatik olarak silinir. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat yükümlülüğü.

10. Facebook Kullanım ve Kullanım için Gizlilik Politikası

Denetleyici, şirketin Facebook’un bileşenlerini bu web sitesinde topladı. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal bir ağ, İnternet tabanlı bir sosyal buluşma mekanıdır; kullanıcıların tipik olarak birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşim kurmasına olanak veren bir çevrimiçi topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya ticari bilgiler sunmasına izin verebilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğrafları yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla sosyalleşmesine izin verir.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişiler, etkilenen bir kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, Facebook Ireland Ltd., 4 Büyük Kanal Meydanı, Büyük Kanal Limanı, Dublin 2, İrlanda’dır.

Kontrolör tarafından işletilen ve Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından her bir ziyareti, ilgili Facebook tarafından otomatik olarak ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı Bileşen, Facebook’un karşılık gelen Facebook bileşeninin indirilmesine neden oluyor. Tüm Facebook eklentilerine genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Facebook, web sitemizin hangi alt tarafının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

Veri konusu eşzamanlı olarak Facebook’a bağlanırsa, Facebook, web sitemize yaptığımız her ziyarette, veri konusu ve web sitemizdeki ilgili kalış süresinin tamamı boyunca, web sitemizin veri konusu ziyaretlerinin hangi alt kısmında olduğunu kabul eder. Bu bilgi Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve Facebook tarafından veri konusunun ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre olan Facebook düğmelerinden birini, örneğin “Beğen” düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi yorumda bulunursa, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder. ,

Facebook, web sitemize erişirken aynı zamanda Facebook’ta oturum açmışsa, veri konusu web sitemizi ziyaret etmiş olan Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; Bu, kişinin Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilginin Facebook’a aktarılması, veri konusu tarafından aranmazsa, web sitemizi aramadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak havale işlemini engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde yayınlanan veri politikası, Facebook’un kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Facebook’un veri konusunun gizliliğini korumak için sunduğu seçenekleri açıklıyor. Ayrıca, Facebook’a veri aktarımını bastırmayı mümkün kılan farklı uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar Facebook’a veri aktarımını bastırmak için kullanılan veriler tarafından kullanılabilir.

11. Google AdSense’i Kullanma ve Kullanma Gizlilik Politikası

Kontrolör bu web sitesinde Google AdSense’i entegre etti. Google AdSense, üçüncü taraf reklam arabuluculuğu sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, ilgili üçüncü taraf web sitesinin içeriğine uygun olarak üçüncü taraf web sitelerinde görüntülenen reklamları seçen bir algoritmaya dayanmaktadır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygulanan İnternet kullanıcısının ilgi alanına dayalı hedeflemesine izin verir.

Google AdSense bileşeninin işletme şirketi Alfabe Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdSense bileşeninin amacı, sitemize reklam eklemektir. Google AdSense, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi üzerine bir çerez ayarlar. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Bu çerezi kullanarak, Alfabe A.Ş. web sitemizin kullanımını analiz eder. Her çağrı denetleyicisi tarafından ve hangi bir Google AdSense bileşeni entegre edilmiştir ameliyat olduğu bu web sitesinin tek tek sayfalardan biri olarak, Internet tarayıcısı otomatik olarak ilgili Google AdSense bileşeni tarafından ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde başlatılır Çevrimiçi reklam ve komisyon yerleşimi amaçları için Alfabe A.Ş.’ye veri göndermek. Bu prosedür kapsamında, teknik alfabe A.Ş., ziyaretçiler ve tıklama kökeni ve sonuç olarak hüküm hesaplamaları sağlayan diğer şeyler arasında Alfabe Inc.’in ilgi, ilgili kişinin IP adresini izlemek için gibi, kişisel verilerin bilgi elde eder.

Etkilenen kişi Sitemiz üzerinden çerez olarak zaten önlemek ve böylece kalıcı çerezlerin kullanımına ters için kullanılan internet tarayıcısı karşılık gelen ayarlanması ile, yukarıdaki her zaman tarif edilebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Alfabe Inc.’in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerine bir çerez koymasını da engelleyecektir. Ek olarak, Alfabe Inc. tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Google AdSense ayrıca sözde sayma pikselleri kullanır. Bir sayım pikseli, log dosyası kaydını ve log dosyası analizini etkinleştirmek için web sayfalarına yerleştirilmiş minyatür bir grafiktir, böylece istatistiksel bir değerlendirme gerçekleştirilebilir. Katıştırılmış piksel sayısına bağlı olarak, Alfabe Inc., bir internet sayfasının etkilenen bir kişi tarafından açılıp açılmadığını ve etkilenen kişinin hangi bağlantıyı tıklattığını tespit edebilir. Diğer şeylerin yanı sıra, bir web sitesine ziyaretçi akışını değerlendirmek için sayma pikselleri kullanılır.

Google AdSense, görüntülenen reklamları toplamak ve faturalandırmak için gereken IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileri ve bilgileri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Alfabe Inc. Bu kişisel bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır ve işlenir. Alfabe A.Ş., teknik süreçte toplanan kişisel bilgileri üçüncü taraflara devredebilir.

Google AdSense, https://www.google.com/intl/en/adsense/start/ adresinde açıklanacaktır.

12. Google Analytics’in kullanımı ve kullanımı için gizlilik politikası (anonimleştirme işleviyle)

Denetleyici bu web sitesine Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışı hakkındaki verilerin toplanması, toplanması ve analizidir. Başka şeylerin yanı sıra, bir web analizi hizmeti, bir web sitesinin etkilenen bir kişinin hangi web sitesine (yönlendirenler olarak adlandırılır), hangi web sitesinin alt sayfalarına erişildiğine veya hangi sıklıkta ve ne kadar süre boyunca bir alt sayfanın görüntülendiğine ilişkin verileri toplar. Bir web analizi esas olarak İnternet reklamcılığının bir web sitesi ve maliyet-fayda analizini optimize etmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletme şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Kontrolör, Google Analytics ile web analizi için “_gat._anonymizeIp” eklentisini kullanır. Bu ek yoluyla, web sitemize erişim Avrupa Birliğinin bir Üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına başka bir taraf devletten geliyorsa, veri konusunun İnternet erişiminin IP adresi kısaltılarak Google tarafından anonim hale getirilecektir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Diğer şeylerin yanı sıra, Google, web sitemizin kullanımını değerlendirmek için elde edilen verileri ve bilgileri, web sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak için kullanır.

Google Analytics, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez kullanır. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Bu çerezi kullanarak Google, web sitemizin kullanımını analiz etmek için etkinleştirilmiştir. Bu web sitesinin sayfalarından birine her zaman denetleyici tarafından erişilir ve bir Google Analytics bileşeni entegre edilmiştir. İlgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak başlatılır. Çevrimiçi analiz amacıyla Google’a veri göndermek için. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Google, diğerlerinin yanı sıra Google’ın ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemesini ve daha sonra komisyon yerleşimlerini mümkün kılmalarını sağlayan ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel verilerin farkında olacaktır.

Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından site ziyaretlerinin sıklığı gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri konusunun kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılır. Bu kişisel bilgiler Google’da Amerika’da saklanır. Google, teknik süreçten toplanan bu tür kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Etkilenen kişi Sitemiz üzerinden çerez olarak zaten önlemek ve böylece kalıcı çerezlerin kullanımına ters için kullanılan internet tarayıcısı karşılık gelen ayarlanması ile, yukarıdaki her zaman tarif edilebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde bir çerez oluşturmasını da engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google Analytics tarafından bu web sitesinin kullanımı için oluşturulan verilerin toplanması ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi için itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, kişi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics’e, Google Analytics’e web sitesi ziyaretleri ile ilgili hiçbir veri ve bilginin iletilemeyeceği konusunda bilgi verir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak kabul edilir. Veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinmiş, biçimlendirilmiş veya yeniden yüklendiyse, veri konusu Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi, veri konusu veya kontrol alanındaki herhangi bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür.

Ek bilgiler ve Google’ın gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/en.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

13. Google Yeniden Pazarlama’yı Kullanma ve Kullanma için Gizlilik Politikası

Kontrolör, bu web sitesinde Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini entegre etti. Google Yeniden Pazarlama, bir işletmenin daha önce şirketin web sitesinde bulunan internet kullanıcılarına reklam göstermesini sağlayan bir Google AdWords özelliğidir. Dolayısıyla, Google Yeniden Pazarlama’nın entegrasyonu bir şirketin kullanıcı dostu reklam oluşturmasına ve böylece İnternet kullanıcılarının ilgi alanına dayalı reklamlar göstermesine olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama Hizmetleri şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google Yeniden Pazarlama’nın amacı, ilgi alanına dayalı reklamcılık göstermektir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google Ağı üzerinden görüntülememize veya İnternet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer web sitelerinde görüntülememize olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak Google, daha sonra Google reklam ağının üyesi olan web sitelerini çağırırsa, ziyaretçiyi web sitemize tanıyabilecektir. Google Yeniden Pazarlama’nın hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine yaptığınız her ziyarette, kişinin İnternet tarayıcısı otomatik olarak Google ile özdeşleşir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Google, ilgi alanıyla alakalı reklamları görüntülemek için Google’ın diğer şeylerin kullandığı IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.

Çerez, veri konusu tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri konusunun kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılacaktır. Bu kişisel bilgiler Google’da Amerika’da saklanır. Google, teknik süreçten toplanan bu tür kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Etkilenen kişi Sitemiz üzerinden çerez olarak zaten önlemek ve böylece kalıcı çerezlerin kullanımına ters için kullanılan internet tarayıcısı karşılık gelen ayarlanması ile, yukarıdaki her zaman tarif edilebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde bir çerez oluşturmasını da engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google’ın ilgi alanına dayalı reklamcılığına itiraz etme fırsatına sahip. Bunu yapmak için, ilgili kişi, kullandıkları İnternet tarayıcılarının her birindeki www.google.com/settings/ads bağlantısına erişmeli ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Ek bilgiler ve Google’ın gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

14. Google AdWords’ün Kullanım ve Kullanım Gizlilik Politikası

Denetleyici bu web sitesine Google AdWords’ü entegre etti. Google AdWords, reklamverenlerin hem Google hem de Google Ağı arama motoru sonuçlarını çalıştırmasına izin veren bir İnternet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin, Google’ın arama motoru sonuçlarında yalnızca arama motoru bir anahtar kelime ile ilgili arama sonucu aldığında, reklam gösterecek anahtar kelimeleri önceden belirlemesine olanak tanır. Google Ağında, reklamlar otomatik bir algoritma kullanarak ve önceden tanımlanmış anahtar kelimelere göre topikal web sayfalarına dağıtılır.

Google AdWords’ün hizmetlerine yönelik faaliyet gösteren şirket, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdWords’ün amacı, üçüncü taraf web sitelerinde ve Google’ın arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgi alanına dayalı reklam göstererek ve web sitemizdeki reklamları görüntüleyerek web sitemizi tanıtmaktır.

Bir veri konusu web sitemize bir Google reklamı ile ulaşırsa, Google tarafından bilgi teknolojisi sisteminde sözde bir dönüşüm çerezi saklanır. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi, otuz gün sonra sona erer ve veri konusunu tanımlamak için kullanılmaz. Dönüşüm çerezi hakkında, çerez henüz sona ermemişse, çevrimiçi bir alışveriş sistemindeki alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfaların sitemize erişilip girilmediği izlenir. Dönüşüm çerezi, hem biz hem de Google’ın, bir AdWords reklamı üzerinden web sitemize gelen bir geliri etkilediğini, yani bir satın alma işlemini tamamlayıp bitirdiğini anlamasına izin verir.

Dönüşüm çerezi kullanımıyla toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemize ziyaretçi istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, her bir AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarını geleceğe yönelik olarak optimize etmek amacıyla, AdWords reklamları aracılığıyla bize gönderilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek için tarafımızca kullanılmaktadır. , Ne şirketimiz ne de başka bir Google AdWords reklamvereni, Google’dan veri konusunu tanımlayabilecek herhangi bir bilgi almaz.

Dönüşüm çerezi, etkilenen kişinin ziyaret ettiği web sayfaları gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri konusunun kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılacaktır. Bu kişisel bilgiler Google’da Amerika’da saklanır. Google, teknik süreçten toplanan bu tür kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Etkilenen kişi Sitemiz üzerinden çerez olarak zaten önlemek ve böylece kalıcı çerezlerin kullanımına ters için kullanılan internet tarayıcısı karşılık gelen ayarlanması ile, yukarıdaki her zaman tarif edilebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde bir dönüşüm çerezi oluşturmasını da engelleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google’ın ilgi alanına dayalı reklamcılığına itiraz etme fırsatına sahip. Bunu yapmak için, ilgili kişi, kullandıkları İnternet tarayıcılarının her birindeki www.google.com/settings/ads bağlantısına erişmeli ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Ek bilgiler ve Google’ın gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

15. Instagram Kullanım ve Kullanım Gizlilik Politikası

Kontrolör, bu serviste Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve videoları paylaşmalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda diğer sosyal ağlara yaydıkları görsel-işitsel bir platform niteliğindeki bir hizmettir.

Instagram işletim şirketi Instagram LLC, 1 Hacker Way, Bina 14 Birinci Kat, Menlo Park, CA, ABD.

Her çağrı bir Instagram bileşeni (Insta-düğme) entegre edildiği kontrolör tarafından çalıştırılan ve oldu Bu web sitesinin bireysel sayfalardan biri olarak, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde Internet tarayıcısı ilgili Instagram bileşeni üzerinden otomatik olarak Instagram ilgili bileşeninin bir temsilini indirmeye neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Instagram, sitemizin hangi belirli alt kısmının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğinin farkındadır.

kişi aynı anda Instagram en kaydedilir ise Instagram ilgili kişi tarafından ve her birinin süresi beton kaide etkilenen kişiyi ziyaret sitemizde kalmak boyunca her çağrı sitemize ile tanır. Bu bilgi Instagram bileşeni üzerinden toplanır ve Instagram aracılığıyla etkilenen kişinin Instagram hesabına atanır. kişinin bir sitemizde entegre Instagram düğmeleri endişe İşletilen böylece endişe ve Instagram tarafından saklanan ve işlenen kişinin kişisel Instagram hesabıyla ilişkili iletilen veri ve bilgiler.

Instagram bileşeni aracılığıyla Instagram, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğinde, eşzamanlı olarak Instagram’da oturum açmış olması halinde, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır; Bu, kullanıcının Instagram bileşenini tıklatıp tıklatmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Etkilenen kişi bu bilgiyi Instagram’a iletmek istemiyorsa, ikincisi web sitemizi aramadan önce iletimin Instagram hesabından çıkış yapmasını engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve gizlilik https://help.instagram.com/155833707900388 altında Instagram can kanunları ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ alınan.

17. YouTube Kullanım ve Kullanımına İlişkin Gizlilik Politikası

Denetleyici bu web sitesinde YouTube bileşenlerini entegre etti. YouTube, video yayıncılarının ücretsiz görüntüleme, derecelendirme ve yorum yapma için video klipleri ve diğer kullanıcıları özgürce izlemelerine olanak sağlayan bir internet video portalıdır. YouTube, tüm video türlerinin yayınlanmasını sağlar, böylece hem tam film ve televizyon yayınları hem de müzik videoları, fragmanlar veya İnternet portalı üzerinden kullanıcı tarafından hazırlanan videolar kullanılabilir.

YouTube’un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’nin bir yan kuruluşudur.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeni (YouTube videosu) içeren bu sitenin sayfalarından birine yapılan her ziyaret, ilgili İnternet bileşeni tarafından temsil edilecek konudaki bilgi teknolojisinin İnternet tarayıcısına otomatik olarak neden olacaktır. YouTube’dan ilgili YouTube bileşeninin bir resmini indirmek için YouTube hakkında daha fazla bilgiyi https://www.youtube.com/yt/about/en/ adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik işlemin bir parçası olarak, YouTube ve Google, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen sitemizin belirli alt bölümünün farkındadır.

Veri konusu YouTube’a aynı anda giriş yaptıysa, YouTube, web sitemizin belirli bir bölümünü etkilenen kişi ziyaretleri olan bir YouTube videosunu içeren bir alt sayfayı çağırarak tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve bireysel YouTube hesabıyla ilişkilendirilir.

YouTube ve Google, veri konusu web sitemize erişim sırasında aynı anda YouTube’da oturum açtıysa, veri konusu web sitemizi ziyaret ettiği YouTube bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır. Bu, kullanıcının bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilginin YouTube’a ve Google’a iletilmesi, veri konusu tarafından istenmiyorsa, web sitemizi aramadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

YouTube’un https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresindeki gizlilik politikası, YouTube ve Google tarafından kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanmasını, işlenmesini ve kullanımını tanımlar.

18. İşlemin yasal dayanağı

Madde 6 Yandım. Bir DS-GMO, belirli bir işlem amacına yönelik onay aldığımız işlemleri işleme için yasal dayanak olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşme yerine getirmek için ise mal arzını veya başka bir hizmet veya göz sağlanması için gerekli olan işlemleri işleme ile olduğu gibi, sözleşme tarafı, gerekli kişidir, işleme dayanmaktadır Madde 6 Yandım. b DS-GMO. Aynısı, örneğin, ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınız olduğunda, sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işlem operasyonları için de geçerlidir. Firmamız, kişisel verilerin bir işlem vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı, gerekli edildiği yasal bir zorunluluk tabidir, işleme Sanat dayanmaktadır. 6 I yanıyor c DS-GMO. Nadir durumlarda, veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Bir ziyaretçi Firmamızda zarar görür ve daha sonra onun adını, kendi yaş, bir doktor, hastane veya diğer üçüncü şahıslara yaptığı sağlık sigortası veri veya diğer hayati bilgiler geçirilecek olurdu, bu durum olurdu. Daha sonra işlem, Art 6’ya dayanıyordu. d DS-GMO temel alınmıştır. Nihayetinde, işlemlerin işlenmesi, Sanat 6’ya dayalı olabilir. f DS-GDO’ları temel alınmıştır. temel hak ve veri konunun özgürlüklere menfaatlerini ağır bastığı sürece işleme şirketimizin meşru bir menfaati veya gerekli olan bir üçüncü tarafı korumak için yukarıdaki hukuki temellerinin herhangi kapsamında değildir bu hukuki dayanağı dayalı işleme operasyonları üzerinde. Bu tür işlem operasyonları, özellikle Avrupa yasa koyucu tarafından özellikle belirtildiği için bize izin verilir. meşru bir çıkar söz konusu kişinin yükünün bir istemci ise mevcut olduğu kabul edilebileceğini kabul O ölçüde (Resital 47 cümle 2 DS-GDO).

19. Denetleyicinin veya üçüncü tarafın izlediği işlemdeki nitelikli çıkarlar

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6’ya dayanıyor. f DS-GMO, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına işimizi yürütme konusundaki meşru menfaatimizdir.

20. Kişisel verilerin saklandığı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihinden sonra, sözleşmeyi yerine getirmek ya da bir sözleşme başlatmak için gerekli olmadıkça, ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

21. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşme hükümleri; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; Kişisel verilerin sağlanmasına konu olan bilgilerin yükümlülüğü; karşılıksızlığın olası sonuçları

Kişisel bilgilerin hükmünün kısmen yasanın gerektirdiği (vergi düzenlemeleri gibi) ya da sözleşme düzenlemelerinden (yüklenicinin detayları gibi) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Zaman zaman, bir sözleşmenin, etkilenen bir kişinin bize daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken kişisel veriler sağladığına karar verilmesi gerekebilir. Örneğin, veri konusu, şirketimiz onunla bir sözleşme imzaladığı zaman kişisel bilgiler vermemiz gerekmektedir. Kişisel verilerin sağlanamaması, ilgili kişi ile yapılan sözleşmenin kapatılamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi tarafından sağlanan herhangi bir kişisel bilgiden önce, ilgili kişi çalışanlarımızdan birine başvurmalıdır. Çalışanlarımız başarısızlık kişisel bilgi sağlamak için ne sonuçları kişisel verileri ve sağlamak için bir zorunluluk varsa hukuk da sözleşme gereği kişisel verilerin sağlanması sözleşmesi için gerekli olup olmadığına da etkilenen bireysel vakalar temizler.

22. Karar Vermenin Otomatik Olması

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturmadan kaçınıyoruz.

23.Google Haritalar

Bu site, bir harita üzerinden Google Haritalar’ı bir API aracılığıyla kullanıyor. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

Google Haritalar’ın özelliklerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde bir Google sunucusuna aktarılır ve saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin cazip bir sunumunun ve web sitesinde gösterdiğimiz yerlerin kolay bir şekilde seçilmesinin ilgi çekicidir. Bu, 6. maddenin 1. litresinin anlamı dahilinde meşru bir menfaat oluşturur. f DSGVO Kullanıcı verilerinin nasıl ele alınacağı hakkında daha fazla bilgiyi Google Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. Güveniniz için teşekkür ederim.